มาดูแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดเมืองรอง ซึ่งสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่ก็คือ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ล่าสุด มีการศึกษาโดยธนาคารโลก ร่วมกับ หน่วยงานบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ หรือ บพท. และมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า รัฐบาลควรมีแนวทางส่งเสริมให้เมืองรองเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการลงทุนและการพัฒนาเมืองด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ


Poster : kktt | 3 กันยายน 66 00:00:00


© 2024 Khon Kaen City Development (KKTT) Co., LTD. All rights reserved.

Web Design & Development by Smilehost.asia