News & Activity

สนับสนุนจังหวัดเมืองรอง เข้าถึงแหล่งทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มาดูแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดเมืองรอ...
"ขอนแก่น เมืองที่สร้างโอกาสให้ทุกคน" (Ep.1-3) ดำเนินรายการโดย อ.สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย และคณะ เผยแ...
‘ขอนแก่นโมเดล’ วิถีการสร้างเมืองอัจฉริยะแบบคนขอนแก่น ในสังเวียนการพัฒนาเมืองสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะของไ...
สมาร์ตซิตี้ประเทศไทย ให้คนสร้างเมือง เพื่อเป็นเมืองสร้างคน คุณคิดว่า ‘สมาร์ตซิตี้’ คือเมืองแบบไหน? และถ้าบอกว...
ขอนแก่น สมาร์ทพุ่มพวง ตลาดเคลื่อนที่ส่งตรงถึงหน้าบ้าน ลดเสี่ยง COVID-19 บริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) จำกัด ชู ‘โครงการสม...
"Maas" กับประเทศไทย หนึ่งส่วนสำคัญของ Smart City คือ Smart Mobility ปร...
"MaaS" ทางออกของปัญหาระบบขนส่งมวลชน แนวคิด MaaS (Mobility-as-a-Service) คืออะไร ? มีคว...
"เมืองที่ดี" ควรเป็นอย่างไร? "เมืองที่ดี" ควรเป็นอย่างไร?...
โครงการแทรมน้อย จากญี่ปุ่น..สู่ขอนแก่น สืบเนื่องจาก บริษัท ฮิโรชิมา เดนเทะซึ โบกี้ ได้บริ...

© 2024 Khon Kaen City Development (KKTT) Co., LTD. All rights reserved.

Web Design & Development by Smilehost.asia